Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Zamknij pasek info24
Info24
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Fundacja Działająca Na Rzecz Miejscowej Społeczności Bilczy „Kazimierz” - Organizacje pozarządowe - Miasto i Gmina - Portal Miasta i Gminy Morawica.

 

Pobierz PDF

Fundacja Działająca Na Rzecz Miejscowej Społeczności Bilczy „Kazimierz”

 

Fundacja jest pozarządową organizacją społeczną posiadającą status prawny, jestzarejestrowana, posiada nr KRS, Regon oraz NIP.

Fundacja ma za zadanie wypełnić lukę pomiędzy samorządem, a nie zrzeszonymi grupami społeczności lokalnej.

Zadania i cele jakie stawia sobie Fundacja „Kazimierz" określone zostały w statucie i są następujące:

1.Integrację społeczności lokalnej.

2.Wspieranie i pomoc w realizacji inwestycji budowy kościoła parafialnego oraz innych inwestycji prowadzonych przez parafię.

3.Inicjowanie i wspieranie działań ukierunkowanych na rozwój i popularyzację kultury fizycznej, sportu, rekreacji, nauki i oświaty, kultury i sztuki oraz rozrywki.

4.Organizowanie pomocy społecznej szczególnie w zakresie poradnictwa rodzinnego, ochrony zdrowia i życia, przeciwdziałania alkoholizmowi, nikotynizmowi, i innym uzależnieniom oraz pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej.

5.Wspieranie i prowadzenie działalności charytatywnej.

6. Promocja miejscowości Bilcza, w szczególności poprzez budowę i prowadzenie profesjonalnej strony internetowej i inne formy medialne, takie jak prasa i radio lokalne, ulotki, informatory itd.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1.Współpracę z władzami samorządowymi gminy, powiatu, województwa, władzami rządowymi, organizacjami pozarządowymi, kościołem parafialnym, organizacjami społecznymi oraz przedsiębiorstwami.

2.Organizowanie koncertów, imprez, festynów, targów, wystaw, pikników, aukcji, spotkań, wyjazdów, zawodów sportowych itp.

3.Organizowanie szkoleń, kursów, seminariów, konferencji, poradnictwa, doradztwa, pokazów, itp.

4.Skupianie wokół fundacji osób pragnących działać na rzecz miejscowości Bilcza, a w szczególności młodzieży.

5.Prowadzenie klubów, świetlic, przedszkoli, bibliotek, sal gimnastycznych, siłowni, klubów sportowych, itp.

6.Wspieranie działalności innych osób i instytucji zbieżnej z celami Fundacji „Kazimierz".

7.Pomoc rzeczowa osobom najuboższym.

 

Fundacja „Kazimierz" posiada Zarząd i Radę Fundacji.

W skład Zarządu wchodzą:

 • Włodzimierz Rybczyński - prezes zarządu
 • Urszula Wróblewska - skarbnik
 • Maria Rączka - członek zarządu
 • Stanisław Nowak - członek zarządu

W skład Rady Fundacji wchodzą:

 • Ks. Marek Mrugała
 • Beata Pietrzczyk
 • Marek Gil
 • Jan Wróblewski
 • Kazimierz Barycki

Tymczasowy adres korespondencyjny i dane kontaktowe:

Fundacja „Kazimierz" w Bilczy

26-026 Bilcza ul. Dębowa 30 0502 68 75 11

KRS 0000330042 NIP 657-282-25-39 Regon 260300232

Adres e-mail: fundacjakazimierzbilcza@wp.pl

Nr r-ku bankowego: 48 1370 1398 0000 1701 5150 6400.

 • Lokalna Grupa Działania
 • ZGK w Morawicy sp. z o.o.
 • Samorządowe Centrum Kultury
 • Koral kryta pływalnia
 • Bilcza hala sportowa
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy
Dane kontaktowe

Miasto i Gmina Morawica  

ul. Spacerowa 7
26-026 Morawica
Tel.: +48 41 3114-692
Fax: 41 3114-690  
E-mail: gmina@morawica.pl

ePUAP /kk1a219pow/skrytka

NIP: 657-263-06-04

Godziny pracy urzedu Miasta i Gminy

poniedziałek: od 9:00 do godz. 17:00
od wtorku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Godziny pracy Urzędu Stanu Cywilnego

poniedziałek: od 7:30 do godz. 17:00
od wtorku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij