Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Zamknij pasek info24
Info24
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Zespoł młodzieżowy Piramida - Zespoły taneczne - Kultura - Portal Miasta i Gminy Morawica.

 

Pobierz PDF

Zespoł młodzieżowy Piramida

 

Formacja taneczna  PIRAMIDA działająca w Zespole Placówek Oświatowych w Morawicy to wyjątkowy  zespół taneczny. Opiekunem i choreografem zespołu jest p. Anna Kuranda  nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Placówek Oświatowych. Od początku swego istnienia, czyli od 2001 roku  prezentuje bardzo wysoki poziom artystyczny, który został potwierdzony czołowymi lokatami w przeglądach i konkursach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej.   Wiele lat pracy z utalentowanymi tancerkami  pozwoliło uzyskać taki poziom, który zapewnia wysokie lokaty w tanecznym świecie estrady. Opracowane corocznie oryginalne widowiska  z elementami akrobatyki i tańca współczesnego  to  podstawa choreograficzna zespołu. Układy taneczne zawsze oparte są na nowatorskiej fabule połączonej z profesjonalizmem i przesłaniem  skierowanym do widza. Oryginalne kostiumy, rekwizyty i kunszt taneczny  wzbudzają zachwyt oceniającego podczas konkursów i festiwali jury. Repertuar zespołu jest bardzo bogaty i zróżnicowany- począwszy od muzyki klasycznej po utwory nowoczesne, bliskie współczesnemu odbiorcy. Układy choreograficzne, poprzez zawartą w nich fabułę,promują ważne wartości –uczą tolerancji, miłości do ludzi i Ojczyzny, inspirują do przemyśleń. Pomagają dzieciom i młodzieży odnaleźć się w współczesnej rzeczywistości.

Podczas konkursów, festiwali tanecznych, akcji charytatywnych, imprezy środowiskowych zespół prezentuje własny dorobek artystyczny. Za zjawiskowe kostiumy i kunszt taneczny, zespół zyskał wysoką renomę w środowisku artystycznym na terenie województwa, kraju i za granicą.   Wielokrotnie PIRAMIDA zapraszana jest na wysokiej rangi imprezy o charakterze masowym organizowanych na terenie gminy, powiatu i województwa.   

Zespół dziesięciokrotnie sięgnął po mistrzostwo w Powiatowych Spotkaniach Artystycznych.Corocznie otrzymuje nominację  do Harcerskiego  Festiwalu  Młodzieży i Kultury Szkolnej oraz do koncertu,,Gospodarze-Gościom”. Z Festiwalem Harcerskim, który ma zasięg międzynarodowy, zespół związany jest od kilku lat. Kilkakrotnie był uczestnikiem a swoim programem artystycznym uświetnił Koncert „Gospodarze-Gościom" i Koncerty Galowe. Wielokrotnie gościł w imprezach organizowanych przez WDK w Kielcach.

Wielkim przedsięwzięciem w którym PIRAMIDA brała udział było Milenium Świętokrzyskie oraz Światowy Dzień Turystyki. Imprezy plenerowe organizowane były na Świętym Krzyżu wraz z czołówką najlepszych zespołów z województwa świętokrzyskiego.

Formacja była honorowym gościem otwarcia Igrzysk Lekkoatletycznych. Wielka gala pod patronatem Prezydenta Kielc i Marszałka Województwa Świętokrzyskiego odbyła się  w Centrum Exbudu w Kielcach. Podczas występu szerokie grono lekkoatletów oczarował układ choreograficzny „Quo vadis".

Zespół zaproszony   przez Europejskie Centrum Bajki wziął udział w V Festiwalu Kultury Dziecięcej. Widowisko plenerowe zatytułowane „Spotkania Świętokrzyskie Naj" odbyło się w Pacanowie.

Zaprezentował się na scenie podczas   V święta Cilimu i Czulentu w Lelowie  oraz na Światowym Zlocie Skautów i Harcerzy. Uczestniczył  w festiwalach o randze międzynarodowej, gdzie konkurował z zespołami z Niemiec, Litwy, Bułgarii, Węgier i Ukrainy. Uczestniczył w tournee po Niemczech.

Chlubą zespołu był udział  w  projekcie pt. „Możesz tańczyć wszędzie, jeśli tańczysz sercem -wymiana młodzieży Polska - Ukraina". Czterdziestoosobowa grupa młodzieży z Ukrainy, Morawicy, Chęcin i Sitkówki-Nowiny brała udział w warsztatach tańca jazzowego połączonego z elementami ukraińskiego folkloru z udziałem młodzieży z każdej z gmin. Powstała wspólna choreografia,której premiera miała miejsce na zakończenie projektu.

Dumą formacji jest otrzymanie za dorobek artystyczny Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Morawica w Dziedzinie Kultury i Sportu.

Od szesnastu lat  na scenie zatańczyło  156  tancerzy, w tym sześcioro chłopców. Coroczny udział  zespołu w  warsztatach prowadzonych przez zawodowych  tancerzy KTT w Kielcach rozwijają technikę  tańca i pasję do życia estradowego. Wspólne liczne wyjazdy i prezentacje integrują dzieci i młodzież.      Obecnie do formacji tanecznej należy 47 osób  SP i 21 Gimnazjum w Morawicy.

Wszystkie dotychczasowe  choreografie można obejrzeć wpisując na YouTube nazwę  zespołu wraz z tytułem choreografii. Łącznie na scenie  PIRAMIDA zaprezentowała   się czterysta razy w różnych inscenizacjach.

W heroicznej walce o podium zdobył wiele  prestiżowych nagród  i czołowych miejsc.   

 • I miejsce w Międzynarodowym Festiwal Tańca Opatów 2010;wielokrotny LAUREAT powiatowych i wojewódzkich Spotkań Artystycznych Harcerskiego Festiwalu Kultury i Młodzieży Szkolnej w Kielcach;
 • LAUREAT  XIII  Ogólnopolskich Konfrontacjach Tanecznych Małogoszcz;
 • GRAND PRIX w VI Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „Rytmiczne Pląsy” w Skarżysku – Kamiennej;
 • LAUREAT XVI Ogólnopolskiego Festiwalu w Gorzowie Wielkopolskim;
 • brązowa Miotła Baby-Jagi w Ogólnopolskim Sabacie Tanecznym;
 • brązowy pejzaż w Ogólnopolskim Turnieju Formacji Tanecznych w Brześciu;
 • podwójne wicemistrzostwo Polski w Turnieju Tanecznym w Suchedniowie w kategorii widowisko taneczne w układzie pt. ,,Cleopatra”  i w  inscenizacji tanecznej pt.,,W  lalkowym świecie”
 • III miejsce  Międzynarodowym Festiwalu w Gorzowie  Wielkopolskim;
 • III miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Tańca  o,,Laur Rzecha”.

 Ponadto zespół wytańczył:

 • 2002 r.  II  miejsce w  pierwszym Festiwalu Europejskiego Klubu Gimnazjalnego Nowinach;
 • 2004 r. II miejsce w  Świętokrzyskich  Konfrontacjach  Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych oraz II miejsce i puchar za poziom techniczny zespołu w powyższym przeglądzie;
 • 2005 r.  III miejsce w  Świętokrzyskich  Konfrontacjach  Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych oraz II miejscepuchar za dorobek artystyczny zespołu w powyższym przeglądzie;
 • 2006 r. III miejsce w IV Świętokrzyskich  Konfrontacjach Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych w kategorii tańca nowoczesnego oraz III miejscepuchar za prezentację tańca współczesnego w powyższym przeglądzie;
 • 2006r.  w XII Ogólnopolskich Konfrontacjach Tanecznych Małogoszcz 2006 nominacja do Koncertu Galowego i statuetka ze złotym medalem za humorystyczne opracowanie choreografii,,Podryw Kontrolowany”;
 • 2006r. wyróżnienie w Ogólnopolskim Przeglądzie,,Rytmiczne Pląsy” w Skarżysku – Kamiennej w kategorii tańca nowoczesnego – najwyższa lokata w powyższym konkursie;
 • LAUREAT wojewódzkich Spotkań Artystycznych gratyfikacja finansowa oraz nominacja po raz czwarty do udziału w koncercie „Gospodarze- Gościom” na Kadzielni oraz w XXXIV Harcerskim Festiwalu Kultury i Młodzieży Szkolnej Kielce 2007;
 • wyróżnienie w kategorii tańca współczesnego w Ogólnopolskich Warszawskich Młodzieżowych Spotkaniach Tanecznych SPONTAN  2007;
 • wyróżnienie w Podkarpackim Przeglądzie Zespołów Tanecznych,,Mikołajkowe prezentacje” za prezentację pt. „Książę Egiptu”;
 • GRAND PRIX w VI Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „Rytmiczne Pląsy” w Skarżysku – Kamiennej za choreografię w układzie tanecznym pt. „Książę Egiptu” oraz nominacja do Koncertu Galowego;
 • PIRAMIDA twórcą regionu - przyznanie tytułu przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Morawickiej i lokalną społeczność;
 • III miejsce w kategorii tańca współczesnego w V Świętokrzyskich Konfrontacjach Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych o Grand – Prix WDK-u w Kielcach;
 • wyróżnienie w Podkarpackim Przeglądzie Zespołów Tanecznych,,Mikołajkowe  prezentacje” za układ taneczny pt.,,W warsztacie”;
 • LAUREAT w XIV Ogólnopolskich Konfrontacjach Tanecznych Małogoszcz 2008;
 • LAUREAT w VII Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „Rytmiczne Pląsy” w Skarżysku – Kamiennej za choreografię w układzie tanecznym pt. „Pocahontas” oraz nominacja do Koncertu Galowego;
 • II miejsce w kategorii tańca współczesnego w V Świętokrzyskich Konfrontacjach Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych o Grand –Prix WDK-u w Kielcach;
 • GRAND PRIX wojewódzkich Spotkań Artystycznych oraz nominacja po raz szósty do udziału w koncercie „Gospodarze – Gościom” na Kadzielni oraz w XXXVI Harcerskim Festiwalu Kultury i Młodzieży Szkolnej Kielce 2009;
 • LAUREAT w XV Ogólnopolskich Konfrontacjach Tanecznych Małogoszcz 2009;
 • LAUREAT Koncertu Galowego w VIII Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „Rytmiczne Pląsy” w Skarżysku – Kamiennej za choreografię w układzie tanecznym   pt.,,Quo wadis” i za poziom tańca w ,,Dzikiej  przygodzie”;
 • II miejsce w kategorii tańca współczesnego w  Świętokrzyskich Konfrontacjach Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych o Grand – Prix WDK-u w Kielcach za prezentację pt.,,Dzika przygoda”;
 • III miejsce w kategorii produkcje  w  Świętokrzyskich Konfrontacjach Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych o Grand –Prix WDK-u w Kielcach za układ taneczny,,Quo vadis”;
 • I miejsce w  Międzywojewódzkim  Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych,,Abrakadabra” w kategorii taniec współczesny,,Leżajsk 2009”.
 • III miejsce w II Festiwalu Tańca. Opatów 2011.
 •  III miejsce w IX Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Tanecznych o Laur Rzecha w Rzeszowie.
 •  III miejsce w V  Zgierskich Spotkaniach Tanecznych  "Drgania Przestrzeni" w kategorii taniec współczesny 11-15 lat.
 •  Wyróżnienie w  IV Podkarpackim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych "Złoty Gryf" w Dębicy.
 •  I miejsce  w Chorągwianych Spotkaniach Artystycznych Zespołów Tanecznych i Folklorystycznych w kategorii zespoły szkolne.
 •   III miejsce w XVIII Ogólnopolskich Konfrontacjach Zespołów Tanecznych, Małogoszcz.
 •  II miejsce w VII Ogólnopolskim Turnieju Formacji Tanecznych. Suchedniów 2012. Kategoria - „Widowisko taneczne”.
 •  Wyróżnienie w VII Ogólnopolskim Turnieju Formacji Tanecznych. Suchedniów 2012. Kategoria - „Inne formy tańca”.
 • II miejsce  w VIII Ogólnopolskim Turnieju Formacji Tanecznych. Suchedniów 2013.
 •  III miejsce  w XIX Ogólnopolskich Konfrontacjach Zespołów Tanecznych, Małogoszcz 2013.
 • II miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Tańca  "Mazurski krok" w Mrągowie w kategorii   Inscenizacja taneczna 12-15 lat.
 •  III miejsce w  Ogólnopolskim Festiwalu Tańca  "Mazurski krok" w Mrągowie w kategorii Inne propozycje taneczne  12-15 lat. 
 • II miejsce w I Mazowieckim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych w kategorii Inscenizacja Taneczna 12-15 lat.
 •  III miejsce w VI Podkarpackim Przeglądzie  Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych o ZŁOTY GRYF 2014, w kategorii różne formy tańca 7 -12 lat.
 •  III miejsce   na II Festiwalu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych  Mazurski Krok 2014 w kategorii inne propozycje taneczne 12-15 lat za układ,,Może to był sen”.
 •  Wyróżnienie w VII  Zgierskich Spotkaniach Tanecznych  "Drgania Przestrzeni".
 •  Wyróżnienie za kostium sceniczny w XX Ogólnopolskich Konfrontacjach Zespołów Tanecznych. Małogoszcz 2014.
 •  Wyróżnienie w II Festiwalu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych  Mazurski Krok 2014 w kategorii inscenizacja taneczna 12-15 lat za układ,,Demeter i Kora”.
 •  Wyróżnienie  w Ogólnopolskim Przeglądzie Tanecznym,,Rhythm & Style"w Rybniku.
 • II miejsce w X Ogólnopolskim Turnieju Formacji Tanecznych Suchedniów 2015 w kategorii widowisko taneczne za układ,, Marzenia Kopciuszka".
 •  II miejsce w  X Ogólnopolskim Turnieju Formacji Tanecznych Suchedniów 2015 w kategorii taniec  współczesny za układ,,Gra uczuć ".
 •  BRĄZOWY LAUREAT w  XXI Ogólnopolskich Konfrontacjach  Zespołów Tanecznych Małogoszcz 2015 w kategorii inscenizacja taneczna, etiuda  12-15 lat  za układ,,Marzenia Kopciuszka".
 •  Wyróżnienie  w XII Międzynarodowym Festiwalu Zespołów Tanecznych  ,,O  Laur Rzecha'' za układ taneczny Demeter i Kora w kategorii wiekowej 12-15 lat.
 •  I miejsce w Szkolnym Przeglądzie Zespołów Tanecznych Gminy Morawica w kategorii Szkół Podstawowych.
 •  Wyróżnienie  w Ogólnopolskim Przeglądzie Tanecznym,,Rhythm & Style"w Rybniku.
 •  Wyróżnienie w VIII Zgierskich  Spotkaniach  Tanecznych,,Drgania Przestrzeni".
 •  Wyróżnienie w Podkarpackim Przeglądzie Tanecznym,,O Złoty Gryf".
 • I miejsce w XI Ogólnopolskim Turnieju Formacji Tanecznych Suchedniów 2016 w kategorii widowisko taneczne powyżej 13 lat za układ,,Kraina lodu".
 • I miejsce w XI Ogólnopolskim Turnieju Formacji Tanecznych Suchedniów 2016 w kategorii taniec współczesny 11-13 lat za układ,,Niebo jest wszędzie".
 • SREBRNY LAUR w XXII Ogólnopolskich Konfrontacjach  Tanecznych Małogoszcz 2016 w kategorii SHOW DANCE 12-15 lat za układ,,Kraina lodu".
 • III miejsce w III Mazowieckim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych w kategorii ETIUDA TANECZNA 12-15 lat.
 • I miejsce w II Przeglądzie Szkolnych Zespołów Tanecznych Gminy Morawica w kategorii  wiekowej klasy IV-VI. 
 • Wyróżnienie  w XXII Ogólnopolskich Konfrontacjach  Tanecznych Małogoszcz 2016 w kategorii INNE FORMY 12-15 lat za układ,,Niebo jest wszędzie".
 • Wyróżnienie na  III Mazowieckim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych w kategorii INSCENIZACJA TANECZNA 12-15 lat.
 • Wyróżnienie na Festiwalu III Krakowskiej Otwartej  Akcji Tanecznej KONTRAKCJA za układ,,Marzenia Kopciuszka "w kategorii 12-15 lat taniec współczesny.
 • Wyróżnienie II stopnia  na IX Ogólnopolskim Festiwalu Tanecznym. RÓŻA 2016.
 • Nominacja do udziału w 43 Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej.ominacja do udziału w XIII Międzynarodowym Festiwalu Tańca „o Laur Rzecha” na podstawie nagrania z programem artystycznym.
 • Nominacja i udział w  XVI Międzynarodowym Festiwalu Tańca,,Muszelki Wigier"w Suwałkach.
 • SREBRNY LAUR w XXIII Ogólnopolskich Konfrontacjach  Tanecznych Małogoszcz 2017 w kategorii  SHOW DANCE  do lat 11.
 • I miejsce w V Otwartym Turnieju Tańca w kategorii INNE FORMY. PIŃCZÓW 2017.
 • III miejsce w V Otwartym Turnieju Tańca w kategorii SHOW DANCE. PIŃCZÓW 2017.
 • I miejsce w kat.IV-VI SP w Przeglądzie  Szkolnych Zespołów Tanecznych Gminy Morawica ROZTAŃCZONE PUZZLE III. 
 • Nominacja do udziału w XIV Międzynarodowym Festiwalu Tańca,,O Laur Rzecha"na podstawie nagrania programu artystycznego.

 

 

 

 

 


Zespoł młodzieżowy Piramida - galeria

 
Zespoł młodzieżowy Piramida
 
Zespoł młodzieżowy Piramida
 
Zespoł młodzieżowy Piramida
 
Zespoł młodzieżowy Piramida
 
Zespoł młodzieżowy Piramida
 
Zespoł młodzieżowy Piramida
 
Zespoł młodzieżowy Piramida
 
Zespoł młodzieżowy Piramida
 
Zespoł młodzieżowy Piramida
 
Zespoł młodzieżowy Piramida
 
Zespoł młodzieżowy Piramida
 
Zespoł młodzieżowy Piramida
 
Zespoł młodzieżowy Piramida
 
Zespoł młodzieżowy Piramida
 
Zespoł młodzieżowy Piramida
 
Zespoł młodzieżowy Piramida
 
Zespoł młodzieżowy Piramida
 
Zespoł młodzieżowy Piramida
 
Zespoł młodzieżowy Piramida
 
 • Lokalna Grupa Działania
 • ZGK w Morawicy sp. z o.o.
 • Samorządowe Centrum Kultury
 • Koral kryta pływalnia
 • Bilcza hala sportowa
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy
Dane kontaktowe

Miasto i Gmina Morawica  

ul. Spacerowa 7
26-026 Morawica
Tel.: +48 41 3114-692
Fax: 41 3114-690  
E-mail: gmina@morawica.pl

ePUAP /kk1a219pow/skrytka

NIP: 657-263-06-04

Godziny pracy urzedu Miasta i Gminy

poniedziałek: od 9:00 do godz. 17:00
od wtorku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Godziny pracy Urzędu Stanu Cywilnego

poniedziałek: od 7:30 do godz. 17:00
od wtorku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij